Individuální tréninky pro jednotlivce a skupiny

Tréninky sestaveny na základě požadavků klienta. Věk ani zdravotní kondice nejsou překážkou pro sestavení vhodného tréninkového plánu. Jednotlivá cvičení mohou být zaměřena nejenom kondičně, ale také zdravotně a rehabilitačně.

Komentáře